Viettas - Tiêu chuẩn Dịch vụ

Viettas luôn coi lợi ích và Thành công của Khách hàng làm trọng tâm và là thước đo về giá trị.
Dịch vụ
 
Smile                      Nụ cười
Emotion                  Cảm xúc
Readiness             Sự sẵn sàng
Value                      Chất lượng
Interrest                  Sự quan tâm
Care                        Sự chăm sóc
Excellence             Sự hoàn hảo