Marketing Services (Dịch vụ Marketing)

Trọn gói từ Ý tưởng - Giải pháp - Kế hoạch - Quản trị thực hiện các Chiến dịch Marketing 360o với nhiều hoạt động liên kết

Mạng lưới, Hệ thống triển khai và quản trị hiệu quả trên toàn Việt Nam.
  • Ra mắt thương hiệu - Tung Sản phẩm - Dịch vụ mới
  • Chiến dịch khuyến mại cho Người tiêu dùng
  • Chiến dịch phát triển thị trường - Phát triển hệ thống phân phối
  • Chiến dịch tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing)
  • Chiến dịch và hoạt động chăm sóc Khách hàng
  • Marketing Online
  • Giải pháp truyền thông, PR hiệu quả