Viettas - Thế mạnh & Khác biệt

  • Viettas là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp PG chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn từ 2* đến 5* với Cộng đồng > 30.000 PG chuyên nghiệp trên khắp Việt Nam là thành viên chính thức (tham khảo tại www.PGpro.vn)
  • Viettas là mái nhà chung tập hợp các nhân sự ưu tú có kinh nghiệm và kiến thức sâu về Marketing, thiết lập và quản lý hệ thống phân phối, bán hàng và merchandising hiệu quả. Đặc biệt đối với ngành hàng FMCGs.
  • Trọn gói từ Ý tưởng sáng tạo đến tổ chức thực hiện. Viettas có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng Concept và thực hiện trọn gói các chiến dịch có nhiều hoạt động liên kết nhằm phát triển thương hiệu, phát triển hệ thống, thị trường với các thương hiệu lớn hàng đầu Việt Nam.
  • Tiếp cận Hiện đại - Thấu hiểu thị trường và Văn hóa tiêu dùng Việt Nam
  • Viettas xây dựng được mạng lưới hợp tác và quản trị hiệu quả các chiến dịch Marketing trên toàn Việt Nam.
  • Viettas là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp PG chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn từ 2* đến 5* với Cộng đồng > 30.000 PG chuyên nghiệp trên khắp Việt Nam là thành viên chính thức (tham khảo tại www.PGpro.vn)