Viettas - Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Marketing Activation tại Việt Nam, cầu nối uy tín nhất cho các sinh viên vừa học vừa làm. 

 

Sứ mệnh

1.  Với Khách Hàng:

2.  Với Xã Hội:

3.  Với Cộng Đồng Sinh Viên & Cộng Tác Viên:

4.  Với Đối Tác & Nhà Cung Cấp:

5.  Với Thành viên Công ty: