Cung cấp PG chuyên nghiệp

Tiên phong trong dịch vụ cung cấp PG chuyên nghiệp & Trọn gói

Cộng đồng PG số 1 Việt Nam với > 20.000 PG chuyên nghiệp là thành viên chính thức (www.PGpro.vn)
Cung cấp và quản lý trọn gói cho Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng số lượng lớn Nhân viên nữ ngắn hạn và dài hạn trên toàn Việt Nam
 
  • Xây dựng chỉ tiêu KPIs và chính sách
  • Tuyển dụng & Xây dựng giáo trình và đào tạo kỹ năng theo yêu cầu
  • Xây dựng các giải pháp & Trực tiếp quản lý hành chính và hiệu quả các chỉ tiêu KPIs
  • Cung cấp PGpro tiêu chuẩn từ 2* đến 5*  theo yêu cầu về tiêu chuẩn hình thức, kinh nghiệm và nghiệp vụ Hoạt náo viên, MC, Thư ký, Nhân viên Marketing, Chăm sóc khách hàng v.v... trong 12h làm việc
  • Tuyển dụng & Ứng cử miễn phí Online tại www.PGpro.vn